Spoedgeval? Bel naar 0413 - 47 26 50

Landbouwhuisdieren

Hoe beter de gezondheid van uw landbouwhuisdieren, hoe beter uw productie. Dit is het uitgangspunt van de dierenartsen die zich binnen onze praktijk bezighouden met landbouwhuisdieren. Ze hebben niet alleen een ruime kennis en ervaring in de zorg voor individuele dieren, maar zijn ook zeer deskundig als het gaat om bedrijfsbegeleiding. Een veestapel van landbouwhuisdieren vereist immers een andere aanpak dan gezelschapsdieren. Onze gespecialiseerde artsen helpen u, uw dieren en uw bedrijf op weg!

Bedrijfsbegeleiding voor gezonde en productieve landbouwhuisdieren

Onze dierenartsen volgen jaarlijks diverse bijscholingen om hun kennis en kunde op het gebied van landbouwhuisdieren op peil te houden. Er worden regelmatig cursussen gegeven door de dierenartsen over uiteenlopende onderwerpen aan de veehouders in ons praktijkgebied. Tenslotte werken ze ook intensief samen met vertegenwoordigers uit de mengvoederindustrie en de verschillende KI-organisaties.

Indien u graag wilt overleggen met een dierenarts over bedrijfsbegeleiding voor uw landbouwhuisdieren kunt u ons bellen op 0413-472650. Wij komen met u een geschikt behandelings- en controleschema overeen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten van Dierenartsenpraktijk de Meierij zijn de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008, die via deze website geprint kunnen worden.

Landbouwhuisdierenartsen

placeholder

Daan van Aarle

placeholder

Peter van Asseldonk

placeholder

Roel Damen

placeholder

Peter Simons

Afspraak of visite

Voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een visite kunt u bellen tussen 8.00 en 9.00 uur. Voor spoedgevallen zijn wij natuurlijk 24 uur per dag bereikbaar op 0413-472650