Skip to main content
Landbouwhuisdieren - Varkens - Dierenartsenpraktijk de Meierij

Varkens

Drie dierenartsen houden zich binnen onze praktijk bezig met de zorg voor varkens. Naast een ruime kennis en ervaring in de zorg voor varkens, zijn ze ook zeer deskundig als het gaat om bedrijfsbegeleiding. Om hun kennis en kunde op het gebied van varkens op peil te houden, volgen onze varkensdierenartsen jaarlijks diverse bijscholingen. Daarnaast wisselen ze regelmatig kennis uit tijdens diverse bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de mengvoederindustrie, collega-varkensdierenartsen en varkenshouders uit de regio.

Iedere varkenshouder heeft een eigen vaste ervaren dierenarts die regelmatig op het bedrijf aanwezig is. Hierdoor weten onze dierenartsen precies wat er speelt op jouw bedrijf. Tijdens dit bezoek staat ziektepreventie en optimalisering van de productie centraal. Onze dierenartsen letten hierbij op het welzijn van jouw varkens en het voorkomen en behandelen van ziektes. Daarnaast geven ze je graag advies over vruchtbaarheid en voeding.

We kunnen onderzoeken verrichten in eigen beheer zodat uitslagen van bloedonderzoek, mestonderzoek etc., binnen zeer korte tijd beschikbaar zijn.

Door middel van longspoelingen, bloedserologie slachthuisbevindingen, secties en in combinatie met de bedrijfshistorie monitoren we de gezondheidsstatus van de bedrijven. Bij optredende calamiteiten is er ten alle tijden een vakbekwame dierenarts beschikbaar.