Skip to main content
Dierenartsenpraktijk de Meierij

Bloeddrukmeting

Waarom en wanneer een bloeddrukmeting?

Een hoge bloeddruk (hypertensie) komt niet alleen bij mensen voor, maar ook bij honden en katten. Hypertensie is een aandoening waarbij de bloeddruk langdurig te hoog is. De aandoening wordt regelmatig bij (oudere) katten gezien, maar komt soms ook bij de hond voor. Een juiste bloeddruk zorgt voor een goede verdeling van het bloed door het hele lichaam. Bij een te hoge bloeddruk loopt de druk in de bloedvaten zo op dat kwetsbare organen zoals de ogen, nieren, hart en het zenuwstelsel schade op kunnen lopen.

Door de hoge bloeddruk kan er een bloeding in het oog ontstaan, waardoor uiteindelijk zwelling en loslating van het netvlies kan optreden. Dit resulteert in meestal definitieve blindheid. Ook kunnen er bloedingen ontstaan in de hersenen of in het zenuwstelsel. Dit heeft vaak neurologische symptomen tot gevolg, zoals afwijkend gedrag, toevallen, “dronkemansgang”, dementie of zelfs coma. Door een hoge bloeddruk kunnen de nieren langzaam beschadigen en dit kan zorgen voor het ontwikkelen van nierfalen. Het hart moet ook een hogere inspanning leveren om het bloed door het lichaam te kunnen pompen, hierdoor kan de hartspier dikker worden. In ernstige gevallen kan dit resulteren in hartfalen.

Wij adviseren om bij iedere hond en/of kat met een van de volgende problemen een bloeddrukmeting uit te voeren. Door op tijd een hoge bloeddruk vast te stellen, kunnen we met medicijnen de hoge bloeddruk behandelen en ernstige schade voorkomen.

  • Nierproblemen
  • Hartproblemen
  • Schildklierproblemen
  • Ziekte van Cushing
  • Suikerziekte
  • Overgewicht

Niet alleen bij bovengenoemde ziekten is het verstandig om de bloeddruk te controleren, maar ook bij de oudere kat die onrustig is of afvalt zonder aanwijsbare oorzaak, is een bloeddrukmeting erg nuttig. Bij oudere katten komt ook een idiopathische hypertensie voor. Dit is een verhoogde bloeddruk zonder onderliggende medische oorzaak. Omdat hierbij, tot het te laat is, helemaal geen ziekteverschijnselen waar te nemen zijn bij de kat, is het nuttig om bij iedere kat boven de zeven jaar tijdens de jaarlijkse controle de bloeddruk te controleren.

Hoe gaat de bloeddrukmeting in zijn werk?

De apparatuur die wij gebruiken om de bloeddruk bij uw hond en/of kat te meten is over het algemeen hetzelfde als de apparatuur die bij mensen gebruikt wordt. Alleen in het geval bij dieren wordt het opblaasbare manchet om de staart of de voorpoot geplaatst. Het is belangrijk dat een bloeddrukmeting zo rustig mogelijk verloopt. Voorafgaand aan de meting laten we de dieren even tot rust komen in de ruimte, maar in sommige gevallen worden de dieren opgenomen zodat we meerdere metingen kunnen doen. Het opnemen van de bloeddruk zelf is binnen enkele minuten gebeurd en is absoluut niet pijnlijk.

Wat nu?

Indien er sprake is van een verhoogde bloeddruk kan deze met medicatie omlaag gebracht worden. Om te controleren of de dosering van de medicatie goed is en de bloeddruk omlaag is gegaan, wordt na 3-4wkn de bloeddruk nogmaals gecontroleerd. Indien nodig kan de dosering dan aangepast worden. Als de bloeddruk onder controle is, adviseren wij om twee keer per jaar een controlemeting uit te laten voeren.